Kodėl verta naudotis mūsų fizinės apsaugos paslaugomis?

  • Fizinės apsaugos veiklą organizuoja ir kontroliuoja ilgametę šios srities patirtį turintys mūsų specialistai, gebantys profesionaliai adaptuoti apsaugos funkcijas į saugomo objekto veiklos procesus.
  • Mes fizinės apsaugos paslaugą išvystėme iki išbaigtos apsaugos sistemos - užtikriname nepertraukiamą ir kokybišką funkcijų atlikimą, jų kontrolę. Atsiradus pasikeitimams (pavyzdžiui, keičiantis darbuotojui), kokybiškas užduočių vykdymo procesas nesutrinka.
  • Teikdami paslaugas mes vadovaujamės nešališkumo principu, jį taip pat taikome vykdant darbuotojo kontrolę.
  • Suprantama, jog apsaugos vykdomos kontrolinės funkcijos yra glaudžiai persipynusios su pačių saugomų objektų administravimo ir darbo organizavimo procesais, todėl mes siekiame juos pažinti ir suprasti, kad galėtume suformuoti efektyvų apsaugos vykdymo procesą.
  • Mūsų apsaugos darbuotojų darbo tikslas - ne vien apsaugoti objekte esantį turtą, asmenis bei palaikyti jame tvarką, bet, taikant mūsų įmonės pasiteisinusius apsaugos principus bei derinant juos su užsakovo poreikiais, padėti optimizuoti saugomo objekto veiklą.
  • Apsaugos darbuotojų kontrolė vykdoma elektroninės sistemos Guard Patrol-5000 pagalba.
  • Visos apsaugos paslaugos klientams teikiamos prisiimant materialinę atsakomybę. UAB „OPACUM“ yra apdraudusi savo veiklą civiline atsakomybe.

1996 m. rugpjūčio mėn. Vidaus reikalų ministerija mūsų įmonei išdavė licenciją, suteikiančią teisę vykdyti saugos tarnybos veiklą. Visi saugos tarnybos darbuotojai yra išklausę apsaugos darbuotojo mokymo kursus, išlaikę egzaminą ir įgiję apsaugos darbuotojo pažymėjimą. Asmens apsaugai skiriami patyrę apsaugos darbuotojai, galintys atlikti užsakovo skiriamas teisėtas užduotis.

Kruopšti darbuotojų atranka, sukurtos geros darbo sąlygos padeda išvengti darbuotojų kaitos, išlaikyti aukštą ir nekintančią paslaugos teikimo kokybę.

Mūsų saugos tarnyba teikia šias paslaugas:

Turto apsauga - apsauga bei konsultacijos kilnojamojo ir nekilnojamojo turto apsaugos klausimais.

Asmenų apsauga – kliento apsauga nuo kėsinimosi į jo gyvybę bei sveikatą. Išanalizavus kliento poreikius bei potencialias grėsmes, pasiūlomas optimalus apsaugos variantas. Saugomą klientą reikiamu metu lydi patikimas, aukštos kvalifikacijos, ginkluotas asmens sargybinis, aprūpintas specialiomis priemonėmis. Asmens sargybinis palaiko ryšį su centriniu padaliniu ir reagavimo komanda. Paslauga teikiama visoje Lietuvos teritorijoje. Bendradarbiaudami su partneriais Latvijoje, Estijoje ir Kaliningrado srityje, asmens apsauga galime pasirūpinti ir šiose šalyse. Vykdome kliento saugumo užtikrinimą verslo sandėrių metu.

Objektų apsauga – sukaupta nemaža patirtis saugant tiek dideles teritorijas, tiek ir nedidelius pastatus bei patalpas. Priklausomai nuo objekto tipo, teritorijoje dirba apsaugos darbuotojai, naudojama vaizdo stebėjimo technika bei kitos specialiosios priemonės.

Atliekame vagysčių ir sukčiavimo atvejų tyrimus saugomame objekte.

Masinių renginių apsauga – pagal iš anksto su užsakovu suderintą planą bendrovės darbuotojai padeda palaikyti viešąją tvarką masinių renginių metu, operatyviai ir profesionaliai priima sprendimus esant nenumatytoms situacijoms. Masiniai renginiai, koncertai, sporto varžybos, parodos, konferencijos, privačios šventės, kur numatomas didelis žmonių skaičius, yra padidėjusios rizikos zona, kur akimirksniu gali susidaryti pavojingos situacijos. Todėl apsaugos tarnybos darbuotojai pasirengę saugoti žmones, materialines vertybes, užtikrinti viešąją tvarką ir renginiuose dalyvaujančių asmenų bei svečių palydą ir saugumą. Saugant masinius renginius reikia ypač gerai suderinti funkcijas ir operatyviai priimti sprendimus, nes masinėse žmonių susibūrimo vietose visada atsiranda nenumatytų atvejų. Siekiant sumažinti šią riziką, didelis dėmesys skiriamas parengiamiesiems darbams.

Krovinių ir kitų materialinių vertybių apsauga bei palyda – ginkluoti bendrovės darbuotojai tarnybiniu ar klientų transportu lydi Lietuvos teritorija vežamus krovinius, taip užtikrindami krovinio ar lydimo asmens saugumą.

Komercinių ir technologinių paslapčių apsauga - atliekamas įmonės komercinių bei technologinių paslapčių apsaugos įvertinimas, teikiamos konsultacijos šioje srityje.

Apsaugos sistemų diegimas – elektroninės apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos, vaizdo stebėjimo, įrašymo bei praėjimo kontrolės sistemų diegimas kartu su mūsų partneriais.