Kodėl verta naudotis mūsų skolų išieškojimo paslaugomis?

 • Teikiame skolų išieškojimo paslaugas ir turime išsamius informacijos šaltinius bei patirtį ikiteisminėje skolų išieškojimo srityje.
 • Skolų išieškojimas perduodamas šios srities specialistams, taip galite visą dėmesį skirti įmonės pagrindinės veiklos valdymui ir vystymu.
 • Paspartinsite lėšų sugrįžimą ir padidinsite pinigų srautus.
 • Sumažinsite skolų administravimo ir išieškojimo kaštus, taip padidės skolų išieškojimo efektyvumas.
 • Padėsime išvengti galimų klaidų, neretai pasitaikančių dėl praktikos stokos ar nesavalaikių sprendimų ir užkirsti kelią naujų įsiskolinimų susidarymui.
 • Išlaikysite dalykinius santykius su įsiskolinusiais klientais.

Ikiteisminis skolų išieškojimas

Kreditoriui

Siekiant gauti efektyvius skolų išieškojimo rezultatus, atliekame verslui etiškus ir teisėtus veiksmus:

 • informacijos apie skolininką surinkimas (išsami ataskaita apie skolininką);
 • debitorinių skolų padengimo plano sudarymas;
 • derybos su skolininku ir mokėjimo grafikų sudarymas;
 • nuolatinis stebėjimas skolininko elgesio mokumo atžvilgiu;
 • operatyvus užsakovo informavimas apie skolininko veiksmus ir darbo su skolininku ataskaita;
 • rekomendacijos dėl skolos grąžinimo: priverstinis įkeitimas, turto areštas, kreditorinio reikalavimo perleidimo sutarties sudarymas, ir kitos pagal įstatymus numatytos veikos, išnagrinėjus individualią skolininkų situaciją;
 • rekomendacijos išnaudojus kitus būdus: skolos išieškojimo perdavimas teismui ar nurašymas;
 • informacijos patalpinimas SAIS sistemoje apie nemokius skolininkus.
   

Debitoriui

 

 • Negalite sumokėti skolų?

 • Spaudžia kreditorius ir laikas?

 • Išseko ryžtas bei idėjos?

 •  

  Mes Jums galime padėti

  • teikiame konsultacinę ir tarpininkavimo paslaugą atsiskaitant su kreditoriais;
  • teikiame konsultacinę ir tarpininkavimo paslaugą pasirašant vekselius ar kitas apmokėjimo garantijas su kreditoriumi;
  • atstovausime Jus vedant derybas dėl skolų su kreditoriumi.

  Skolininkų mokumo įvertinimas

  Įvertiname potencialių ar jau perduotų skolininkų būklę, tad tai žinodami galite efektyviai planuoti sąskaitų apmokėjimo ir skolų išieškojimo politiką savo įmonėje.

  Kontrolinis sąskaitų spaudas

  Verslo santykiuose klientai neretai tampa skolingi vieni kitiems, todėl, kaip prevencinę skolų susidarymo priemonę siūlome naudoti kontrolinį sąskaitų spaudą, kuris primena, kad atsiskaitymo procesas yra kontroliuojamas. Šis spaudas rekomenduojamas kaip patikima ir išbandyta skolų prevencijos priemonė - juo pažymėtos sąskaitos siunčiamos delsiantiems apmokėti ar naujiems klientams.